Thu hồi hơn 12ha đất xây dựng xưởng chế biến tận thu kim loại

H.PHÚC |

Sở Tài nguyên – môi trường cho biết, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho Công ty CP Tập đoàn khoáng sản công nghiệp 6666 xây dựng xưởng chế biến tận thu kim loại và xử lý môi trường tại khu vực  thôn 4, xã Phước Đức (Phước Sơn).

Theo đó, 12,3ha đất rừng sản xuất và đất nương rẫy của người dân sẽ bị thu hồi. UBND tỉnh cũng chỉ đạo chính quyền huyện Phước Sơn thu hồi đất sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng khu đất trên.

H.PHÚC