Thu hồi số tiền sai phạm sau thanh tra còn thấp

NGUYÊN ĐOAN |

(QNO) - Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá như vậy khi báo cáo thẩm tra về tình hình chấp hành pháp luật trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2017 tại phiên họp sáng nay 18.7, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX.

Tin liên quan

Chủ tọa gợi ý nội dung thảo luận. Ảnh: HÀN GIANG
Chủ tọa gợi ý nội dung thảo luận tại tổ phiên họp sáng nay 18.7. Ảnh: N.Đ

Bà Đặng Thị Minh Nguyệt - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh cho biết, tỷ lệ thu hồi nộp ngân sách nhà nước sau thanh tra tuy có tăng so với cùng kỳ năm trước nhưng còn thấp (60,7%); trong đó, số tiền sai phạm trên lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước lớn (chiếm 22,179 tỷ đồng/23,587 tỷ đồng), nhưng tỷ lệ thu hồi nộp ngân sách chỉ đạt 39,8%. Phần lớn các hành vi sai phạm được phát hiện qua thanh tra chỉ dừng lại ở việc xử lý hành chính với hình thức kiểm điểm, rút kinh nghiệm, nên chưa mang tính răn đe. Nhiều kết luận thanh tra từ năm 2015 đến nay vẫn chưa thi hành xong, nhất là trên lĩnh vực đất đai, quản lý ngân sách dẫn đến số nợ phải theo dõi, đôn đốc thu hồi lũy kế tăng (20,7 tỷ đồng). Số cuộc kiểm tra, thanh tra thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng còn ít. Số đơn vị, cá nhân được thanh tra có sai phạm lớn với 139/286 đơn vị, cá nhân được thanh tra.

Bà Đặng Thị Minh Nguyệt kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng đẩy mạnh công tác thanh tra trên một số lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm như khai thác khoáng sản, đấu giá, đấu thầu các dự án từ nguồn ngân sách nhà nước; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý ngân sách nhà nước... Đồng thời tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan trong việc tổ chức tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhằm giảm thiểu tình trạng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị vượt cấp. Tập trung các biện pháp kiên quyết thu hồi nộp ngân sách nhà nước đối với các sai phạm phát hiện qua thanh tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.

NGUYÊN ĐOAN