Thu hồi và bàn giao Trạm nuôi trồng và phát triển dược liệu Quảng Nam

LINH CHI |

UBND tỉnh vừa giao Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam quản lý Trạm nuôi trồng và phát triển dược liệu Quảng Nam (Trạm dược liệu Trà Linh) tại xã Trà Linh, huyện Nam Trà My.

Theo đó, UBND tỉnh giao Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam quản lý nguyên trạng tổ chức bộ máy, biên chế (gồm 13 cán bộ, nhân viên), hồ sơ tài liệu có liên quan, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản, tài chính, diện tích đất trồng sâm, diện tích quy hoạch vùng phát triển cây sâm của Trạm dược liệu Trà Linh và tổng số sâm được kiểm đếm theo biên bản kiểm kê ngày 1.8.2013 của Đoàn kiểm kê được thành lập theo Quyết định số 2338/QĐ-UBND ngày 30.7.2013 của UBND tỉnh. Đồng thời giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế đánh giá, xác định giá trị tài sản của Trạm dược liệu Trà Linh theo thực tế và theo kết quả kiểm kê…

LINH CHI