"Thu hút đầu tư sẽ khá hơn…"

TRỊNH DŨNG |

Ông Võ Văn Hùng - Phó Trưởng ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam khẳng định về khả năng thu hút đầu tư của tỉnh trong năm 2014 sẽ khá hơn.

P.V:  Đã từng diễn ra các hội nghị, diễn đàn với cách được gọi là “dọn món cụ thể” cho các nhà đầu tư, nhưng dường như kết quả thu hút vẫn chưa thể sáng sủa, thưa ông?

Ông Võ Văn Hùng: Vâng, đúng vậy. Trong năm 2013 công tác xúc tiến đầu tư đã được quan tâm đáng kể. Trước hết là Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng bộ tài liệu giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và cơ hội đầu tư của tỉnh, chủ động tổ chức hoặc tham gia nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước. Đặc biệt, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào vùng duyên hải miền Trung tổ chức hồi tháng 3.2013 tại TP.Đà Nẵng, lần đầu tiên Quảng Nam đã đưa ra danh mục 10 dự án trọng điểm gọi vốn đầu tư, theo cái cách gọi là “dọn món cụ thể” để mời nhà đầu tư. Đây là những dự án quy mô vốn đầu tư lớn. Nếu được đầu tư sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Sau khi giới thiệu, nhiều dự án trong đó đã có nhà đầu tư quan tâm và đã tiến hành khảo sát thực tế địa điểm như dự án trung tâm dệt – may, dự án trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa, dự án chăn nuôi gà lấy trứng và chế biến các sản phẩm từ trứng gà, dự án khu phức hợp nam Hội An... Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có dự án nào chính thức được cấp phép đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh trao đổi với các nhà đầu tư về tiềm năng, cơ chế thu hút đầu tư của Quảng Nam.                                 Ảnh: T.D
Lãnh đạo tỉnh trao đổi với các nhà đầu tư về tiềm năng, cơ chế thu hút đầu tư của Quảng Nam. Ảnh: T.D

 P.V: Do năng lực nhà đầu tư hay môi trường đầu tư và chính các dự án đưa ra mời gọi chưa thực sự hấp dẫn?

Ông Võ Văn Hùng: Trước hết phải khẳng định rằng những dự án mời gọi mới mẻ này đều phù hợp với định hướng phát triển của Quảng Nam và đủ độ hấp dẫn nên mới có nhiều nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu. Tuy vậy, những dự án lớn thì thường nhà đầu tư phải cần nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng. Thậm chí, các nhà đầu tư còn đề xuất nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư cao hơn mức bình thường thì mới đảm bảo điều kiện cần và đủ để triển khai dự án. Theo các cuộc “điều tra”, tìm hiểu của chúng tôi, có thể khẳng định rằng những nhà đầu tư quan tâm đến các dự án này đều có đủ năng lực về tài chính cũng như kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, khi khảo sát thực tế, chúng tôi mới phát hiện một số vấn đề khó khăn của chính địa phương. Đó là quy hoạch ngành và lĩnh vực chưa cụ thể. Khi chọn địa điểm trên thực tế có trường hợp chồng lấn với các quy hoạch hoặc địa điểm quy hoạch không đảm bảo giao thông để triển khai dự án. Một vấn đề khác là chi phí đền bù khá cao đã khiến cho nhà đầu tư phải cân nhắc khi chọn địa điểm đầu tư.

 P.V: Có thể dự báo gì về khả năng thu hút đầu tư trong năm nay, thưa ông?

“Trong điều kiện cơ chế ưu đãi đầu tư gần như ngang nhau giữa các địa phương thì một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến quyết định chọn địa điểm đầu tư là thái độ, là cách hành xử của chúng ta đối với các nhà đầu tư. Vì vậy, phải đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư…”.
(ông Võ Văn Hùng - Phó Trưởng ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam)

Ông Võ Văn Hùng: Theo đánh giá của cá nhân tôi thì khả năng thu hút đầu tư năm 2014 sẽ khá hơn năm 2013. Cơ sở dự báo là do hiện nay có nhiều nhà đầu tư đang nghiên cứu, khảo sát các dự án vừa nêu, đồng thời cũng có nhiều nhà đầu tư tìm hiểu các lĩnh vực khác. Dự kiến một số lĩnh vực có khả năng thu hút được đầu tư như công nghiệp hỗ trợ cho ngành dệt may, chế biến lâm sản từ gỗ rừng trồng (viên nén gỗ, gỗ MDF...), chăn nuôi và chế biến sản phẩm gia cầm...

 P.V: Chìa khóa” để khai thông việc thu hút nguồn vốn này, thưa ông?

Ông Võ Văn Hùng: Hiện nay, trong điều kiện cơ chế ưu đãi đầu tư gần như ngang nhau giữa các địa phương thì một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến quyết định chọn địa điểm đầu tư là thái độ, là cách hành xử của chúng ta đối với các nhà đầu tư. Vì vậy, phải đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư khi triển khai dự án tại Quảng Nam. Trong năm 2013, UBND tỉnh đã ban hành 2 văn bản rất quan trọng liên quan đến nhà đầu tư. Đó là Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 18.6.2013 về việc tăng cường các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh, trong đó có giao nhiệm vụ cho các ngành, các cấp triển khai thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực; Quyết định số 3766/QĐ-UBND ngày 4.12.2013 về quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong việc giải quyết thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh theo hướng giao một cơ quan đầu mối hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc thực hiện đồng bộ, nghiêm túc 2 văn bản này cùng với việc tiếp tục đầu tư các hạ tầng thiết yếu, đẩy mạnh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư sẽ góp phần quan trọng vào việc thu hút đầu tư vào tỉnh nhà.

 P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

TRỊNH DŨNG (thực hiện)