Thu ngân sách 9 tháng đã vượt dự toán năm

T.D |

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 9 tháng đạt 9.967 tỷ đồng, vượt 9,5% dự toán năm. Thông tin trên được công bố tại cuộc họp thường kỳ tháng 9 do Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì vào cuối tuần qua.

Sở Kế hoạch và đầu tư cho biết, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 9 tháng qua hơn 15.380 tỷ đồng, bằng 82,5% kế hoạch (vốn nhà nước gần 8.520 tỷ đồng, vốn ngoài nhà nước hơn 5.920 tỷ đồng và vốn FDI 945 tỷ đồng). Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng 64% kế hoạch vốn năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 61 triệu USD trong tháng 9 đã nâng giá trị xuất khẩu 9 tháng lên 423 triệu USD, tăng 1,4% so với cùng kỳ, bằng 55% kế hoạch; nhập khẩu 9 tháng hơn 850 triệu USD, bằng 81,7% kế hoạch năm... Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, hiện vẫn còn quá nhiều công trình, dự án lớn bị vướng và chậm giải phóng mặt bằng dẫn đến tiến độ không đạt yêu cầu. Các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc triển khai thực hiện tốt những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, bảo đảm an sinh xã hội, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư, chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết...

T.D