Thu ngân sách của Duy Xuyên vượt dự toán 37,8%

HOÀI NHI |

Hôm qua 21.12, HĐND huyện Duy Xuyên (khóa XI) khai mạc kỳ họp lần thứ 3 đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016 và bàn thảo một số nội dung quan trọng khác. Đến dự có đồng chí Nguyễn Chín - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại kỳ họp, năm 2016 kinh tế - xã hội của Duy Xuyên vẫn tiếp tục chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 2.714 tỷ đồng, tăng gần 16% so với năm 2015; giá trị ngành thương mại - dịch vụ đạt 3.078 tỷ đồng, tăng 18% so với năm ngoái. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt 665,5 tỷ đồng, tăng 37,8% so với dự toán tỉnh giao và tăng 39,6% so với dự toán HĐND huyện (khóa XI) giao.

HOÀI NHI