Thu ngân sách của huyện Quế Sơn vượt 42% kế hoạch

VĂN SỰ |

Sáng qua 14.12, HĐND huyện Quế Sơn khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) khai mạc Kỳ họp thứ 6 nhằm đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017; quyết định chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 và bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng khác.

Báo cáo tại kỳ họp, ông Trần Văn Noa - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua kinh tế - xã hội của địa phương vẫn có bước chuyển biến rõ nét. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.206,9 tỷ đồng, tăng 15,88% so với năm 2016. Trong đó, giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản đạt 1.036,4 tỷ đồng, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 3.433,5 tỷ đồng, thương mại - dịch vụ đạt 1.737 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 27,02 triệu đồng, tăng 4,02 triệu đồng so với năm ngoái và tăng 1,02 triệu đồng so với mục tiêu nghị quyết HĐND huyện đề ra…

Được biết, năm nay tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Quế Sơn ước đạt 732,4 tỷ đồng, vượt 42% so với kế hoạch.

VĂN SỰ