Thu ngân sách vượt dự toán năm 2016

T.D |

Sáng 3.10, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì phiên họp thường kỳ, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng qua; bàn, triển khai các biện pháp, kế hoạch 3 tháng cuối năm 2016, bảo đảm hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu đề ra.

Theo UBND tỉnh, trong 9 tháng qua, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 25%, tiêu thụ tăng 17%, lao động tăng 7%… Thu ngân sách tăng cao so với cùng kỳ, đạt gần 14.300 tỷ đồng (103% dự toán), thu nội địa gần 9.630 tỷ đồng, vượt 10% dự toán năm… Tuy nhiên, bức tranh kinh tế - xã hội vẫn đang gặp nhiều khó khăn; chỉ số tồn kho của nhiều mặt hàng còn khá cao (tăng 46%); tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư chậm (55%, thấp hơn 10% so cùng kỳ); cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67 của Chính phủ vẫn còn khá thấp so với mục tiêu, yêu cầu đề ra của chương trình…

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu yêu cầu các cấp ngành, địa phương cần phối hợp hơn nữa trong việc triển khai thực hiện những giải pháp đã đề ra, tập trung nhiều hơn nữa nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy nhà đầu tư nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động sản xuất, kinh doanh... phấn đấu thực hiện đạt cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2016. Tiếp tuc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 60/NQ-CP ngày 8.7.2016 của Chính phủ trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, tăng cường quản lý vốn đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản... Chuẩn bị các nội dung trình Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa IX theo quy định.

T.D