Thu phí sử dụng đường bộ đối với xe máy chỉ đạt 28,73% kế hoạch

BẢO NGUYÊN |

Tin từ UBND tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu được hơn 5 tỷ đồng phí sử dụng đường bộ đối với mô tô, xe gắn máy, đạt 28,73% kế hoạch năm. Một phần nguyên nhân được xác định do việc quy định miễn thu phí sử dụng đường bộ đối với chủ mô tô, xe gắn máy thuộc hộ nghèo đã gây ra sự so bì giữa hộ nghèo, hộ cận nghèo dẫn đến công tác thu gặp khó khăn. Bên cạnh đó, các xã, huyện miền núi, địa bàn dân cư không tập trung nên việc thu phí mất nhiều thời gian; số tiền phí thu được là quá nhỏ, tỷ lệ trích để lại ít, không đủ bù đắp chi phí cho người trực tiếp thu.

BẢO NGUYÊN