Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu: Tạo điều kiện tối đa cho Quảng Nam tiến hành kế hoạch tăng trưởng

T.D |

Ngày 27.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tiếp và làm việc với Đoàn công tác liên ngành của các bộ, ngành trung ương do Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu làm trưởng đoàn về đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và dự báo thực hiện cả năm 2016.

Theo UBND tỉnh, 6 tháng đầu năm, GRDP Quảng Nam tăng 11,7%, thu ngân sách nhà nước đạt hơn 55% dự toán năm. Dự kiến, sẽ hoàn thành 14/16 chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đề ra (trừ chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu và tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải). Tính đến cuối tháng 7.2016, tỷ lệ giải ngân khoảng 39,3% kế hoạch, thấp hơn 14% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng vốn đã bố trí thanh toán nợ trong hai năm 2015 - 2016 khoảng 1.960/2.972 tỷ đồng. Tổng nợ phải bố trí thanh toán giai đoạn 2017 - 2020 là 1.011 tỷ đồng. Quảng Nam sẽ giải ngân 100% vốn kế hoạch năm 2015 được phép kéo dài sang năm 2016 vào tháng 8.2016, giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2016 trước ngày 20.12.2016 cho các dự án khởi công mới, giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2016 cho các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2016 cho các dự án chuyển tiếp trước ngày 30.11.2016. UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành trung ương sớm hướng dẫn, phân bổ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016, thống nhất các nội dung về trình tự thực hiện thủ tục đầu tư như đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường, có văn bản hướng dẫn thống nhất bảo đảm tính đồng bộ, minh bạch, thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Ngoài ra, Quảng Nam còn đề nghị Bộ KH&ĐT sớm tổng hợp và phân bổ cho Quảng Nam vay vốn tín dụng đầu tư phát triển chương trình kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông năm 2016 với tổng kinh phí đề xuất vay là 221 tỷ đồng và thay đổi chế độ báo cáo chi tiết về giải ngân vốn qua Kho bạc Nhà nước trung ương.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đào Quang Thu cùng thành viên đoàn công tác đánh giá cao về mức độ tăng trưởng GRDP, thu ngân sách của Quảng Nam. Tuy nhiên, tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư vẫn thấp dù cao hơn mức bình quân cả nước. Quảng Nam nên thành lập tổ công tác giải ngân vốn đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm. Nên tập trung giải ngân vốn cho các dự án dở dang, chuyển tiếp. Các bộ, ngành trung ương sẽ tạo mọi điều kiện tối đa cho địa phương chủ động tiến hành các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và giải ngân vốn đầu tư, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Toàn bộ kiến nghị của Quảng Nam sẽ được đoàn công tác tập hợp, phân loại, báo cáo các bộ, ngành trung ương, Thủ tướng Chính phủ xử lý theo thẩm quyền.

T.D