Thực hiện đúng trình tự, thủ tục trồng cây cao su trên đất lâm nghiệp

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa yêu cầu các Sở NN&PTNT, Tài nguyên - môi trường; UBND các huyện có diện tích trồng cao su (gồm Phước Sơn, Nông Sơn, Núi Thành, Hiệp Đức, Bắc Trà My, Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang) và các công ty đầu tư trồng cao su trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng thủ tục, trình tự trồng cây cao su trên đất lâm nghiệp. Cụ thể, yêu cầu các Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Nam, TNHH MTV Cao su Nam Giang khẩn trương lập báo cáo đánh giá tác động môi trường trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với diện tích trồng cây cao su do công ty quản lý; đồng thời làm việc với UBND các huyên liên quan và Sở Tài nguyên - môi trường để lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về đất đai trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi đất, cho thuê đất đối với diện tích đất đã trồng cây cao su theo quy định. Đối với Công ty TNHH Thương mại và du lịch Lý Châu Giang, tỉnh yêu cầu lập các thủ tục về đất đai trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất, cho thuê đất trước khi triển khai trồng cây cao su và lập cam kết bảo vệ môi trường đối với diện tích được chuyển sang trồng cây cao su thuộc xã Phước Chánh (huyện Phước Sơn) theo đúng quy định của Chính phủ.

Khai thác mủ cao su. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Khai thác mủ cao su. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

UBND tỉnh giao UBND các huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc trồng cây cao su trên đất lâm nghiệp của các chủ đầu tư trên địa bàn; tuyệt đối không cho phép các chủ đầu tư triển khai trồng cây cao su khi chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định hoặc chưa được cấp có thẩm quyền cho phép triển khai trồng cây cao su. Đồng thời giao Sở NN&PTNT chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với các địa phương thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc trồng cây cao su trên đất lâm nghiệp của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định...

BẢO NGUYÊN