Thuế thu nhập cá nhân sẽ giảm mạnh trong năm 2014

T.Đ |

Sau nhiều nỗ lực tăng thu, năm nay dự kiến thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh sẽ thu đạt khoảng 104% kế hoạch.

Đến cuối tháng 10, khoản thu từ thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn thực hiện đạt 142 tỷ đồng. Tuy vậy nếu dự tính cả năm cũng chỉ đạt 158 tỷ đồng, đạt 104% dự toán và tăng hơn 4% so với cùng kỳ. Số thu ở lĩnh vực này trong những tháng đầu năm đạt cao là do Cục Thuế đã tăng cường công tác kiểm tra đối với các đơn vị kê khai khấu trừ tại nguồn có số thu về thuế thu nhập cá nhân trọng điểm như các ngân hàng, doanh nghiệp FDI... và kịp thời chấn chỉnh trong công tác kê khai thuế và truy thu số thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước; ngoài ra, còn một yếu tố khác là trong những tháng đầu năm có phát sinh các khoản chi thưởng cho người lao động và số nộp phát sinh từ quyết toán năm trước.

Tuy nhiên do thực hiện Luật thuế số 26 ngày 22.11.2012 được Quốc hội thông qua về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân, nâng mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng áp dụng từ ngày 1.7.2013 do đó nguồn thu này trong những tháng cuối năm và trong thời gian đến sẽ giảm đáng kể.

T.Đ