Thủy điện A Vương tham gia điều tiết nước cho sản xuất 2014

DƯƠNG NGỌC NHƠN |

(QNO) - Nhà máy thủy điện A Vương vừa có văn bản về việc phục vụ cấp nước sinh hoạt năm 2014. Theo đó, Nhà máy sẽ đảm bảo góp phần cung cấp nước cho các vụ đông xuân và hè thu vùng hạ du sông Vu Gia – Thu Bồn, cụ thể nước cho vụ Đông Xuân, bắt đầu từ ngày 20 ngày cuối tháng 12.2013 đến 15 ngày đầu tháng 4.2014 với lưu lượng trung bình từ 10 - 35m3/s; vụ hè thu từ 15 ngày cuối tháng 5 đến tháng 9, lưu lượng bình quân sẽ là 30 - 65m3/s, tháng 9 sẽ từ 20 - 30m3/s. Việc điều tiết này có thể sẽ thay đổi nếu có yêu cầu thực tế từ Sở NN&PTNT Quảng Nam.

Hệ thống Vu Gia - Thu Bồn hiện phục vụ tưới cho khoảng 15.000ha lúa và 10.000ha cây hoa màu các huyện Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn, và thành phố Hội An. Trong đó Vu Gia tưới cho 11.000ha lúa, 4.000ha hoa màu. Nước từ hồ thủy điện A Vương sẽ cung cấp cho nhánh Vu Gia với tỉ lệ 1/8 lượng nước. Ngoài thủy điện A Vương, thủy điện Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 cũng tham gia điều tiết nước cho hệ thống Vu Gia – Thu Bồn.

DƯƠNG NGỌC NHƠN