Tiến độ đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đạt 12,23%

CÔNG TÚ |

Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, ông Hoàng Việt Hưng cho biết, toàn tuyến hiện nay chủ đầu tư đã giao 13/13 gói thầu xây lắp, tiến độ chung thực hiện được 12,23%.

Tại địa bàn Quảng Nam, gói thầu số 2 đã xây lắp đạt gần 20% giá trị, gói 3A đạt 76,26%, gói 3B đạt 35,97%, gói 4 đạt 7,99%, gói 5 đạt 3,76%, gói 6 đạt 3,18%, gói 7 đạt 5,32%; riêng các gói A1, A2 mới triển khai thi công nên khối lượng chưa đáng kể. Về tiến độ giải phóng mặt bằng, tỉnh đã bàn giao 69,33/91,235km (đạt 76%). Theo ông Hưng, vướng mắc lớn của Quảng Nam chủ yếu là ở khâu thực hiện xây dựng khu tái định cư chậm (Điện Bàn, Duy Xuyên, Phú Ninh, Núi Thành); phê duyệt phương án đền bù và chi trả tiền chưa đảm bảo yêu cầu thời gian (Thăng Bình, Núi Thành). Cạnh đó, có một số tồn tại dai dẳng chưa thể giải quyết rốt ráo, cụ thể như đất của 4 trang trại thuộc gói số 2, nằm trên địa bàn xã Điện Tiến (Điện Bàn); đất tranh chấp 5% giữa chính quyền địa phương và người dân.

CÔNG TÚ