Tiền gửi tiết kiệm chiếm 82% tổng nguồn vốn ngân hàng huy động

TD |

Tin từ Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Quảng Nam, đến cuối tháng 10, tổng vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn hơn 20.225 tỷ đồng, trong đó tiền gửi tiết kiệm từ dân cư chiếm gần 82%. Hiện tổng dư nợ cho vay của các ngân hàng hơn 25.500 tỷ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm, chủ yếu trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh và nông nghiệp - nông thôn (chiếm gần 95% tổng dư nợ). Tính đến nay, tình hình nợ xấu đã giảm đáng kể, chỉ còn 258 tỷ đồng, chiếm hơn 1% tổng dư nợ, giảm gần 68% so với đầu năm, trong đó nợ xấu của khối doanh nghiệp hơn 197 tỷ đồng, giảm 74% so với đầu năm.

TD