Tiên Phước thu hút 30 dự án đầu tư với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng

D.LỆ |

Chiều 26.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có buổi làm việc với UBND huyện Tiên Phước về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Theo báo cáo của địa phương, trong 9 tháng đầu năm 2018, sản xuất nông - lâm nghiệp chuyển đổi hiệu quả và phát triển theo hướng an toàn, bền vững, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, ước đạt 7,9%. Về xây dựng nông thôn mới bình quân đạt 12,79 tiêu chí/xã, phấn đấu đến năm 2020 có 11 xã đạt chuẩn, năm 2022 có 14/14 xã đạt chuẩn và huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Sản xuất công nghiệp ước đạt 697 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2017; thu hút 30 dự án và đã được cấp phép đầu tư, đăng ký đầu tư với tổng vốn gần 1.000 tỷ đồng. Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017 - 2025 được thực hiện với sự vào cuộc mạnh mẽ của nhân dân. Người dân đã chỉnh trang vườn sạch nhà đẹp, hơn 450 mô hình trồng các loại cây ăn quả đặc trưng, xây dựng Làng du lịch Lộc Yên bước đầu thu hút khách tham quan ngày càng tăng.

D.LỆ