Tiếp nhận gần 1,3 tỷ đồng cho dự án "Vốn xoay vòng"

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa tiếp nhận và giao UBND huyện Quế Sơn làm chủ đầu tư dự án “Vốn xoay vòng” do tổ chức Habitat For Humanity International tài trợ. LHPN huyện Quế Sơn thực hiện dự án này từ nay đến tháng 12.2016.

Tổng giá trị viện trợ cho dự án gần 1,3 tỷ đồng, nhằm giúp đỡ người dân huyện Quế Sơn xây dựng nhà ở, cải thiện đời sống, tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu. Trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại hơn 400 triệu đồng; vốn cho các hộ vay xoay vòng hơn  700 triệu đồng và vốn đóng góp từ các hộ 140 triệu đồng.

BẢO NGUYÊN