Tiếp nhận tài sản lưới điện trung hạ áp nông thôn tại huyện Đông Giang

T.LỘ |

Công ty Điện lực Quảng Nam và UBND huyện Đông Giang vừa ký kết biên bản thống nhất bàn giao 31 công trình lưới điện trung hạ áp nông thôn được đầu tư xây dựng từ Chương trình 135 của Chính phủ trong giai đoạn từ năm 2001 – 2007 cho ngành điện quản lý. Theo đó, khối lượng bàn giao gồm 46,5km đường dây trung hạ áp và 24 trạm biến áp có tổng dung lượng 1.075kVA, cấp điện cho hơn 2.000 hộ dân trên địa bàn 10 xã của huyện Đông Giang.

Được biết, sau khi tiếp nhận hệ thống điện trung hạ áp trên địa bàn huyện Đông Giang, Công ty Điện lực Quảng Nam sẽ giao cho Điện lực Đông Giang quản lý vận hành và có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp hệ thống lưới điện để đảm bảo cung cấp điện ổn định, chất lượng phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trên địa bàn.

T.LỘ