Tiếp nhận thông tin để chăm sóc khách hàng sử dụng điện

T.LỘ |

Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết, 9 tháng đầu năm 2016, tổng đài chăm sóc khách hàng 19001909 thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã tiếp nhận 28.392 cuộc gọi từ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 11.793 cuộc gọi báo mất điện, an toàn, sự cố, chiếm tỷ lệ 41,54%; 13. 224 cuộc yêu cầu tra cứu thông tin, chiếm 46,58%; đề xuất, hỏi về thủ tục, chính sách 2.959 cuộc, chiếm 10,42%; 416 cuộc gọi yêu cầu khác, chiếm 1,46%.

Để xử lý khối lượng thông tin được tiếp nhận qua đầu số 19001909, Công ty Điện lực Quảng Nam đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc bố trí nhân lực, xử lý nhanh chóng, tương đối đầy đủ, kịp thời các yêu cầu của khách hàng. Theo đó, các đơn vị thực hiện tiếp nhận liên tục 24/24 giờ trong ngày, các ngày trong tuần và  bố trí lực lượng để giải quyết nhanh các thông tin này, đảm bảo thời gian quy định. Thời gian tới, Công ty Điện lực Quảng Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá đầu số 19001909 để khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Quảng Nam biết đến đầu số chăm sóc khách hàng này, tạo kênh liên lạc hiệu quả cho việc chăm sóc khách hàng của ngành điện.

T.LỘ