Tiếp tục cưỡng chế các trường hợp không bàn giao mặt bằng đường cao tốc

VĂN PHIN |

Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Núi Thành và Phú Ninh đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục ban hành quyết định cưỡng chế một số trường hợp không bàn giao mặt bằng thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, hiện tại huyện Phú Ninh còn 24 hộ chưa bàn giao mặt bằng (trong đó có 14 hộ đã nhận tiền, 10 hộ chưa nhận tiền bồi thường). UBND huyện Phú Ninh đã ban hành 11 quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Qua vận động, có 5 hộ tháo dỡ nhà và bàn giao mặt bằng. Địa phương đang tiếp tục vận động và chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ không chấp hành. Huyện Núi Thành còn 50 hộ chưa bàn giao mặt bằng, chủ yếu ở xã Tam Mỹ Tây và Tam Mỹ Đông. Ngoài việc hoàn chỉnh hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất, huyện Núi Thành cũng phân nhóm đối tượng đã nhận tiền bồi thường để tiếp tục đối thoại, giải thích, vận động các hộ bàn giao mặt bằng.

VĂN PHIN