Tiếp tục gieo sạ 18.000ha lúa hè thu

NGUYỄN SỰ |

Tính đến chiều 25.5, nông dân trên địa bàn tỉnh đã cơ bản gieo sạ xong 7.000ha lúa hè thu trà 1.

Sáng nay 26.5, nhà nông tiếp tục xuống giống trà 2 với diện tích 18.000ha, chủ yếu bố trí các loại giống lúa trung ngày như BC15, OM4900, TBR45, Q.Nam 1, CNR6206. Theo kế hoạch, việc sản xuất trà 2 sẽ kết thúc vào ngày 31.5. Sau đó, từ 1 - 5.6, nông dân sẽ tiến hành gieo sạ trà cuối (khoảng 19.000ha), phần lớn cơ cấu những giống lúa ngắn ngày (thời gian sinh trưởng dưới 95 ngày) gồm HT1, HT9, PC6, KD18, Xuyên Hương 178, N04-05, QR2, Syn6, Tej vàng, TH3-5.

NGUYỄN SỰ