Tiếp tục giúp doanh nghiệp tăng trưởng sản xuất, kinh doanh

    TD |

Sáng 3.9, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế 8 tháng qua, triển khai công tác tháng 9.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, kinh tế - xã hội toàn tỉnh 8 tháng qua có những chỉ dấu lạc quan. Chỉ số sản xuất công nghiệp, mức tiêu thụ sản phẩm tăng cao so với cùng kỳ (khoảng 31 - 35%), đặc biệt là sản phẩm xe có động cơ, hàng linh kiện điện tử. Xuất khẩu có tăng nhưng tốc độ tăng không cao (bằng 49,3%), nhập khẩu tăng khá nhưng lại giảm ở khối doanh nghiệp FDI. Thu ngân sách tăng cao và sắp hoàn thành dự toán năm (8.740 tỷ đồng, tăng 65,6%, bằng 96% dự toán năm). Nợ xấu ngân hàng giảm đáng kể (hơn 13% so với đầu năm). Cho vay các chương trình, chính sách ưu tiên của Nhà nước được quan tâm, tuy nhiên cho vay phát triển thủy sản theo Nghị định 67 của Chính phủ vẫn còn thấp so với mục tiêu, yêu cầu đề ra. Sản xuất nông nghiệp, dịch bệnh được kiểm soát, chăn nuôi phát triển ổn định. An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu nhấn mạnh, để đạt được kế hoạch tăng trưởng đã đề ra cho năm 2015, các sở, ban, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp, kiên trì mục tiêu tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp đẩy mạnh tăng trưởng sản xuất, kinh doanh, tiếp tục rà soát việc thực hiện các nghị quyết HĐND tỉnh, xử lý các vướng mắc, đẩy nhanh việc thi công các công trình trọng điểm, nhanh chóng bổ sung vốn hoàn thành 46 xã nông thôn mới và rà soát cụ thể việc cắt giảm, điều chuyển vốn các dự án có tỷ lệ giải ngân bằng 0% (tính đến ngày 31.8.2015), bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu lập thành tích hướng đến Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XXI.

    TD