Tiếp tục kè chống xâm thực bờ biển Hội An

QUỐC HẢI |

Để phát huy hiệu quả đầu tư xây dựng công trình kè chống xâm thực bờ biển Hội An giai đoạn 1, UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương và giao UBND TP.Hội An làm chủ đầu tư, tiếp tục triển khai xây dựng đoạn kè số 1 với tổng chiều dài 137,6m (từ khu resort Vinpearl Hội An đến khu resort Pusionalya) trong năm nay.

UBND TP.Hội An có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục xây dựng cơ bản có liên quan theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước để triển khai xây dựng. Bên cạnh đó, tổ chức theo dõi chặt chẽ quá trình xây dựng và đánh giá tác dụng của dự án đầu tư xây dựng kè chống xâm thực bờ biển Hội An trước khi triển khai đầu tư xây dựng tiếp các đoạn còn lại.

QUỐC HẢI