Tiết giảm chi, cân đối ổn định ngân sách nhà nước

NGUYỄN DƯƠNG |

Ngày 5.7, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết ngành tài chính, đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2017. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến dự. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng cùng đại diện ban ngành liên quan tham dự.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, ngay từ đầu năm Bộ Tài chính đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành ngân sách nhà nước; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016 theo hướng chủ động, tích cực, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Tại Quảng Nam, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng chỉ tăng 6,36% so với cùng kỳ năm 2016. Sự sụt giảm của ngành ô tô đã ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng kinh tế và con số thu ngân sách. Tính đến cuối tháng 6.2017, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn khoảng 9.510 tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán năm và chỉ tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo ngành tài chính tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm, trong đó ưu tiên tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính; tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2017. Đồng thời quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo tiết giảm chi, cân đối ổn định ngân sách, phục vụ mục tiêu phát triển đã đề ra…

NGUYỄN DƯƠNG