Tiết kiệm hơn 1,4 triệu đồng/ha từ mô hình cánh đồng IPM quy mô thôn

HẢI HÀN |

Trạm Bảo vệ thực vật huyện Quế Sơn vừa tổ chức hội thảo đầu bờ cánh đồng IPM theo quy mô thôn trong vụ đông xuân 2015 - 2016.

Mô hình được thực hiện trên cánh đồng bà Nhạn, thôn Phước Đức, với diện tích 40ha, có 299 hộ tham gia. Giống lúa được sử dụng là Thiên ưu 8, HT1, PC6, OM4900. Trong quá trình thực hiện  mô hình, nông dân được Trạm Bảo vệ thực vật huyện hướng dẫn kỹ thuật làm đất, gieo sạ, quy trình bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật theo hướng có lợi, giảm số lần phun thuốc trừ sâu trên đồng ruộng. Kết quả, năng suất lúa đạt 52 tạ/ha, tăng hơn 3 tạ/ha so với cùng diện tích ngoài mô hình. Đặc biệt, mỗi héc ta tiết kiệm được hơn 1,4 triệu đồng chi phí sản xuất, lợi nhuận bình quân hơn 3,2 triệu đồng.

Từ hiệu quả trên, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Quế Sơn cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương khác trên địa bàn nhân rộng mô hình IPM quy mô thôn trong những vụ mùa đến.

HẢI HÀN