Tiết kiệm hơn 1,6 triệu đồng/ha từ mô hình IPM

VĂN PHIN |

Sáng 26.8, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Núi Thành tổ chức hội thảo đầu bờ cánh đồng IPM theo quy mô thôn trong vụ hè thu năm 2014.

Mô hình được thực hiện trên cánh đồng Củ (thôn Thạnh Mỹ, xã Tam Mỹ Tây) với diện tích 6ha, có 41 hộ tham gia. Mô hình sử dụng giống lúa HT1, PC6; nông dân được Trạm Bảo vệ thực vật huyện hướng dẫn kỹ thuật làm đất, gieo sạ, quy trình bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật theo hướng có lợi, giảm số lần phun thuốc trừ sâu trên đồng ruộng... Kết quả, năng suất lúa đạt 51 tạ/ha, tăng hơn 3 tạ/ha so với cùng diện tích ngoài mô hình. Qua hội thảo cho thấy, mô hình cánh đồng IPM theo quy mô thôn đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, mỗi héc ta tiết kiệm được hơn 1,6 triệu đồng chi phí sản xuất, bình quân lợi nhuận hơn 2,9 triệu đồng/ha. Từ hiệu quả trên, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Núi Thành đề nghị xã Tam Mỹ Tây và các địa phương khác nhân rộng mô hình IPM quy mô thôn trong những vụ mùa đến.

VĂN PHIN