Tiết kiệm nhiều chi phí sản xuất từ mô hình cánh đồng kỹ thuật

VĂN PHIN |

Tại thôn Bình An (xã Tam Hòa), Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành vừa tổ chức hội thảo đầu bờ mô hình cánh đồng kỹ thuật vụ đông xuân 2015 - 2016.

Mô hình được thực hiện trên 15ha lúa tại cánh đồng thôn Bình An với giống PC6 nguyên chủng. Bằng việc cơ giới hóa khâu làm đất 100%, sạ hàng trên 95% diện tích, Trạm Khuyến nông - khuyến lâm huyện Núi Thành hỗ trợ giống và hướng dẫn kỹ thuật. Kết quả cho thấy, cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, năng suất dự kiến 59,52tạ/ha, tăng hơn 1,32tạ/ha so với sản xuất đại trà. Sản xuất theo mô hình cánh đồng kỹ thuật giảm được 1,5kg giống/sào, tương đương 25.500 đồng/sào, tức 510.000 đồng/ha. Mặt khác, sản xuất theo mô hình này còn giảm được công lao động và hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường nhờ giảm thuốc bảo vệ thực vât.

VĂN PHIN