Tiết kiệm từ những sáng kiến

ĐOÀN ĐẠO |

Từ việc động viên, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Nam, cán bộ, công nhân, người lao động của đơn vị đã có nhiều sáng kiến trong lao động, sản xuất, làm lợi, tiết kiệm cho công ty hàng tỷ đồng.

Anh Nguyễn Văn Nghĩa - công nhân Điện lực Thăng Bình, nói về sáng kiến của mình: “Qua thực tế công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên lưới điện có những vị trí trụ có độ góc lớn thường lắp 2 xà đỡ chữ A, điều này khiến mỗi khi thay quả sứ rất khó khăn. Thường là hai người có bậc thợ cao, dùng sức nâng dây dẫn ra khỏi cổ sứ rồi mới cố định dây và tiến hành thay sứ được. Làm như vậy vừa mất sức vừa tốn thời gian”. Sau nhiều lần trăn trở, anh Nghĩa đã nảy ra sáng kiến áp dụng việc sử dụng bộ giá đỡ dây khi thay sứ đứng ở các vị trí trụ có góc độ lớn. Lúc này, người công nhân chỉ cần dùng bộ giá để cố định dây dẫn và tiến hành thay quả sứ. “Nếu trước kia mỗi lần thay quả sứ cần đến 2 công nhân bậc 4/7 và mất thời gian khoảng 50 phút thì khi tiến hành áp dụng sáng kiến này, chỉ cần công nhân bậc 3/7 là có thể làm được và chỉ mất 20 phút để hoàn thành công việc” - anh Nghĩa nói. Ban đầu sáng kiến của anh Nghĩa đã được trong công tác vệ sinh bảo dưỡng sửa chữa lưới điện khu vực Thăng Bình. Và nhờ có tính thực tiễn cao sáng kiến này đã được áp dụng rộng rãi trong toàn Công ty Điện lực Quảng Nam. Anh Nghĩa cho biết thêm, khi áp dụng sáng kiến sẽ làm lợi cho ngành điện gần 14 triệu đồng mỗi năm.

Cán bộ, công nhân viên điện lực Quảng Nam luôn phát huy sáng kiến để phục vụ khách hàng.Ảnh: Đ.ĐẠO
Cán bộ, công nhân viên điện lực Quảng Nam luôn phát huy sáng kiến để phục vụ khách hàng.Ảnh: Đ.ĐẠO
Từ năm 2015 đến nay, Công ty Điện lực Quảng Nam đã áp dụng 51 sáng kiến của cán bộ, công nhân, người lao động vào hoạt động của công ty. Vì vậy đã giúp công ty tiết kiệm, làm lợi cho Nhà nước gần 2 tỷ đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, có 15 sáng kiến được áp dụng và giúp công ty tiết kiệm gần 600 triệu đồng.

Trong khi đó, sáng kiến “Chương trình tự động tổng hợp phân tích số liệu đo xa Meter Data Management System (MDMS - Hệ thống quản lý dữ liệu đo đếm) để kiểm soát mức tải và lệch pha trạm biến áp công cộng” của các kỹ sư Trương Nguyễn Quang Minh, Nguyễn Bách Thảo (Phòng Kỹ thuật - Công ty Điện lực Quảng Nam) đã giúp công tác quản lý phụ tải được dễ dàng hơn. Anh Trương Nguyễn Quang Minh cho biết, Chương trình đo xa MDMS do Công ty Công nghệ thông tin Điện lực Miền Trung xây dựng và vận hành từ năm 2013. Chương trình có thể xem các thông số vận hành như công suất, phản kháng, dòng, áp, cosphi theo thời gian thực, thông tin chỉ số chốt tháng... Tuy nhiên, MDMS cũng có nhược điểm là không thể xuất số liệu của tất cả trạm biến áp công cộng trong một khoảng thời gian bất kỳ để phân tích tình trạng vận hành và không lấy được số liệu dòng trung tính để tính toán mức độ lệch pha trạm biến áp. “Từ những ưu nhược điểm này, chúng tôi đã sử dụng ngôn ngữ lập trình VBA Excel để xây dựng chương trình tự động tổng hợp phân tích số liệu từ MDMS thỏa mãn các yêu cầu đặt ra như: tự động đọc tất cả file số liệu được xuất từ chương trình MDMS và tự động copy đưa số liệu vào file excel tổng hợp, tự động tính toán, phân tích số liệu tổng hợp, tính toán được dòng trung tính Io và mức độ lệch pha trạm biến áp, tự động xuất kết quả sau phân tích, báo cáo” - anh Thảo nói. Từ khi áp dụng vào quá trình quản lý phụ tải, sáng kiến của 2 kỹ sư trẻ Minh và Thảo đã làm lợi cho Điện lực Quảng Nam hơn 51 triệu đồng.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam, việc có nhiều sáng kiến hay, có ích cho hoạt động của Công ty Điện lực Quảng Nam là do Ban Giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn rất quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, công nhân, người lao động thể hiện những ý tưởng hữu ích phục vụ cho công việc. “Đối với những sáng kiến sau khi được công nhận, ngoài việc khen thưởng kịp thời cho các tác giả, lãnh đạo công ty sẽ tạo điều kiện hỗ trợ về nhân lực, tài chính và căn cứ vào nhu cầu thực tiễn từng đơn vị để phổ biến áp dụng rộng rãi vào công việc. Đồng thời với các ý tưởng, sáng kiến vừa mới hình thành lãnh đạo công ty đều ủng hộ bằng cách hỗ trợ các điều kiện cần thiết và động viên để giúp cán bộ, công nhân, người lao động mạnh dạn thực hiện ý tưởng, sáng kiến. Ngoài ra, việc thực hiện các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng là một tiêu chí thi đua cho từng đơn vị và là cơ sở bình xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cho các cá nhân có sáng kiến. Những điều kiện này đã giúp mọi người trong công ty hết sức nỗ lực trong việc tạo ra các sáng kiến hữu ích”.

ĐOÀN ĐẠO