Tìm giải pháp hỗ trợ phát triển điểm đến du lịch Quảng Nam

NGUYÊN NGUYÊN |

Hôm qua 23.9, tại TP.Hội An, Sở VH-TT&DL phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tại Hà Nội tổ chức hội thảo “Quản lý điểm đến tỉnh Quảng Nam”. Hội thảo là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ hợp tác của dự án “Phát triển du lịch trách nhiệm và bền vững” giữa ILO và UBND tỉnh Quảng Nam, nhằm giới thiệu, bàn bạc và đưa ra các giải pháp trong việc hỗ trợ phát triển điểm đến du lịch và cách thức quản lý các điểm đến du lịch trên  tỉnh Quảng Nam hiện nay.

Tại hội thảo, ông Randy Durband - chuyên gia tư vấn của ILO trình bày tham luận về các nguyên tắc chính trong quản lý điểm đến du lịch bao gồm: lợi ích của việc quản lý điểm đến hiệu quả; những thách thức thường gặp trong việc quản lý điểm đến; chuỗi giá trị các điểm đến rất phức tạp; du lịch và việc làm… Trên cơ sở đó, các đại biểu tham gia thảo luận 4 nhóm nội dung từ thực trạng của ngành du lịch Quảng Nam: đảm bảo các tiêu chí chất lượng trong phát triển du lịch nông thôn; an toàn du khách và quản lý khủng hoảng; thúc đẩy và bảo vệ văn hóa du lịch nông thôn; các vấn đề pháp lý ảnh hưởng đến phát triển du lịch nông thôn.

NGUYÊN NGUYÊN