Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

T.D |

Chiều 5.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi tiếp doanh nghiệp định kỳ hàng tháng để xử lý, giải quyết những kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp.

Tham gia buổi tiếp, đại diện Công ty CP Đầu tư sản xuất và xuất nhập khẩu Sao Mộc đề nghị chính quyền, cơ quan quản lý tư vấn, giúp đỡ trong việc khoanh nợ ngân hàng, nợ thuế… và tháo gỡ các thủ tục pháp lý liên quan để doanh nghiệp có thể tiếp tục hoạt động, từng bước giải quyết các khoản nợ và ổn định sản xuất. Sau khi nghe ý kiến từ doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chỉ đạo Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tổng hợp các luồng ý kiến liên quan và UBND tỉnh sẽ thống nhất ra một văn bản kết luận cụ thể về sự vụ này cho doanh nghiệp. Đồng thời nhấn mạnh, quan điểm của chính quyền là sẽ tìm mọi giải pháp tốt nhất để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và ngược lại doanh nghiệp phải thể hiện quyết tâm đầu tư, cam kết xử lý dứt điểm các khoản nợ và các thủ tục pháp lý khác để có thể bước sang một lộ trình đầu tư khác theo đúng những gì luật pháp cho phép.

T.D