Tìm hướng xây dựng chuỗi giá trị cho cây dược liệu

H.LIÊN - P.PHƯƠNG |

Ngày 3.12, Trung tâm Khuyến nông tỉnh tổ chức hội thảo “Đánh giá tổng kết rút kinh nghiệm từ kết quả thực hiện chuyển đổi mô hình cây dược liệu” do Tổ chức SRD tài trợ, triển khai tại Phú Ninh. Trong đó, tập trung đánh giá thị trường chuỗi giá trị cà gai leo và nghệ đỏ; giới thiệu chính sách, cơ hội phát triển cây dược liệu; chia sẻ khó khăn và thuận lợi trong sản xuất cây dược liệu ở Bình Định Nam (Thăng Bình) và Tam Lộc (Phú Ninh)...

Cà gai leo là loài cây có khả năng chịu hạn cao, thích hợp với khí hậu các huyện trung du miền núi, giá cả biến động 37 - 62 nghìn đồng/kg. Cà gai leo dễ trồng, chi phí đầu tư thấp, thích nghi với nhiều loại đất. Còn cây nghệ đỏ nằm trong danh mục cây trồng được Nhà nước ưu tiên phát triển, phù hợp với thổ nhưỡng của Phú Ninh, giá dao động 10 - 15 nghìn đồng/kg. Tuy nhiên, việc phát triển cây cà gai leo, nghệ đỏ và cây dược liệu tại Phú Ninh nói riêng, Quảng Nam nói chung vẫn còn khó khăn. Nguyên nhân được đưa ra là trình độ thâm canh cây dược liệu còn hạn chế, mức độ đầu tư thấp; các mô hình sản xuất nhỏ lẻ, manh mún; nguồn nước tưới không thuận lợi; đầu ra chưa ổn định, hợp đồng bị phá vỡ; giá và đầu ra phụ thuộc vào thương lái; chưa thiết lập được đối tác mua bán lớn...

H.LIÊN - P.PHƯƠNG