Tín dụng cho doanh nghiệp chiếm 63% tổng dư nợ

T.D |

(QNO) - Tin từ Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh Quảng Nam, đến cuối tháng 8, tổng huy động tại chỗ của các tổ chức tín dụng tại Quảng Nam hơn 19.000 tỷ đồng, tăng 2,5% so với đầu tháng và tăng gần 13% so với đầu năm. Tuy nhiên, tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh gần 24.500 tỷ đồng, chỉ tăng gần 2,5% so với đầu năm (dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn chiếm 32%). Hiện Quảng Nam có hơn 1.700 doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với các ngân hàng với dư nợ hơn 15.400 tỷ đồng, chiếm hơn 63% tổng dư nợ.

Cũng theo ngân hàng này, đến 31.8.2014, tổng nợ xấu trên địa bàn chỉ còn 282 tỷ đồng, chiếm hơn 1%/tổng dư nợ, giảm hơn 65% so với đầu năm.

T.D