Toàn tỉnh có 69 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực

BẢO NGUYÊN |

Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, đến nay toàn tỉnh có 69 giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực. Trong đó, Bộ Tài nguyên - môi trường cấp 11 giấy phép, UBND tỉnh cấp 58 giấy phép. Các giấy phép được cấp chủ yếu ở các lĩnh vực khai thác đá ốp lát, felspat, cát trắng, vàng gốc, cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường...

Từ đầu năm đến nay, các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản đã thực hiện nghĩa vụ tài chính với tổng số tiền nộp vào ngân sách gần 40,6 tỷ đồng. Trong đó, nộp thuế tài nguyên hơn 14,4 tỷ đồng, thuế xuất  khẩu hơn 17,2 tỷ đồng, phí bảo vệ môi trường gần 3,3 tỷ đồng và ký quỹ phục hồi môi trường hơn 5,6 tỷ đồng.

BẢO NGUYÊN