Toàn tỉnh có 726 điểm mỏ có thể khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường

Đ.P |

(QNO) - Hôm qua 3.7, UBND tỉnh có văn bản đề nghị HĐND tỉnh thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Nam  giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

UBND tỉnh cho biết việc nghiên cứu lập quy hoạch trong thời điểm hiện nay là rất cần thiết để có cơ sở pháp lý kế thừa, nâng cao hiệu quả, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý hoạt động khoáng sản vật liệu xây dựng; tạo động lực, góp phần định hướng phát triển ngành vật liệu xây dựng. Theo dự thảo quy hoạch, hiện trạng nguồn tài nguyên khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường gồm 726 điểm mỏ, tổng diện tích 5.914,95ha, bao gồm các điểm mỏ đã quy hoạch kỳ trước và các điểm mỏ mới điều tra khảo sát kỳ này. Hiện trạng các điểm mỏ đang thăm dò, khai thác từ 2011 đến nay là 107 điểm mỏ, 642,48ha. Phân kỳ quy hoạch thăm dò, khai thác giai đoạn từ nay đến 2030 gồm  513 điểm mỏ, diện tích 4.018,79ha; đưa vào quy hoạch dự trữ sau 2030 gồm 106 điểm mỏ, diện tích 1.253,60ha.

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh sẽ tổ chức công bố rộng rãi, công khai quy hoạch để các ngành, địa phương, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư biết và triển khai thực hiện. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, đơn vị vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản.

Đ.P