Toàn tỉnh còn hơn 1.200 hộ sử dụng hệ thống điện chưa nối lưới

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Báo cáo của UBND tỉnh cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn một số hệ thống điện chưa nối lưới, đang hoạt động và bán lẻ điện đến hộ tiêu thụ.

Cụ thể, ở huyện Tây Giang có 720 hộ dân sử dụng điện ở 2 hệ thống điện A Xan và Ga Ri. Trong đó, A Xan có 429 hộ (304 hộ nghèo) và Ga Ri có 291 hộ (234 hộ nghèo). Giá bán điện ở 2 địa phương này cụ thể là Từ 0 đến 50kWh là 2.054đ/kWh; từ 51 kWh trở lên: 2.739đ/kWh. Còn hệ thống điện tại xã Tân Hiệp (TP.Hội An) bán cho 481 hộ ở Bãi Làng và 86 hộ ở Bãi Hương với giá như sau: từ 0 đến 15kWh: 2.156đ/kWh; từ 16 kWh đến 30kWh: 2.875đ/kWh; từ 31kWh trở lên: 3.593đ/kWh.

Được biết, theo quy định mới về giá bán điện thì giá bán điện tại khu vực đồng bằng, miền núi, hải đảo, có nối lưới hoặc không nối lưới là như nhau. Vì vậy, ngân sách địa phương để bù lỗ cho việc quản lý, vận hành và bán lẻ đến hộ tiêu thụ là rất cao nên vừa qua UBND tỉnh đã đề nghị Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan ưu tiên hỗ trợ nguồn vốn đầu tư hệ thống điện đấu nối lưới điện quốc gia cấp điện cho các khu vực chưa nối lưới cũng như các khu vực chưa có điện.

BẢO NGUYÊN