Toàn tỉnh đã bê tông hóa 1.315,3km mặt đường giao thông nông thôn

CÔNG TÚ |

(QNO) - Sáng 23.1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu và Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Nhân đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác giao thông nông thôn (GTNT) năm 2014 và tổng kết 5 năm (2010 - 2014) xây dựng và phát triển GTNT trên địa bàn Quảng Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì hội nghị.

Theo đó, Sở GTVT đã xây dựng kế hoạch bê tông hóa 192km đường GTNT, kinh phí 168 tỷ đồng (trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 80 tỷ đồng). Trên cơ sở kế hoạch dự kiến được giao, các địa phương trong năm 2013 lập hồ sơ chuẩn bị đầu tư. Nhưng vì khó khăn cân đối các nguồn vốn, đến tháng 6.2014 UBND tỉnh mới bố trí và phân bổ kinh phí cho các huyện, thành phố 60 tỷ đồng, đạt 75% theo dự kiến ban đầu. Kế hoạch được giao muộn, kinh phí thấp hơn kế hoạch gây khó khăn cho các địa phương khi thực hiện. Chủ trương sử dụng xi măng sản xuất trong tỉnh để tiết kiệm kinh phí đầu tư đã được lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành, nhưng khi triển khai trên thực tế còn nhiều vướng mắc. Bởi do chính quyền cơ sở một số nơi không đồng tình, vận dụng cứng nhắc tạo dư luận không tốt, kéo dài thời gian chuẩn bị các thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, năm 2014 có thuận lợi là giá cả ít biến động, thời tiết thuận lợi, đặc biệt nhờ truyền thống các năm trước, các trình tự, thủ tục đầu tư đã đi vào nề nếp và sự đồng thuận của nhân dân vì vậy kế hoạch thực hiện đã hoàn thành với 192,7km, kinh phí đầu tư 152,3 tỷ đồng. Các tuyến GTNT được xây dựng với quy mô là 3m là chủ yếu, một số tuyến khó khăn giảm còn 2,5m. Công tác quản lý chất lượng đã được các địa phương chú trọng, quá trình thi công thường xuyên được giám sát. 

Trao cờ thi đua xuất sắc cho huyện Đại Lộc và huyện Thăng Bình.
Trao cờ thi đua xuất sắc cho huyện Đại Lộc và huyện Thăng Bình.

Như vậy, sau 5 năm triển khai “Đề án phát triển GTNT”, toàn tỉnh đã bê tông hóa 1.315,3km (đạt 89% kế hoạch đề án) đưa tổng số bề mặt đường GTNT được kiên cố tông hóa lên 4.081km (63,7%). Để hoàn thành chỉ tiêu của đề án, năm 2015 các địa phương cần tiếp tục bê tông hóa 162,3km. Lồng ghép có hiệu quả việc triển khai “Đề án phát triển GTNT” với xây dựng mô hình nông thôn mới, phấn đấu đầu tư đạt chuẩn tiêu chí giao thông cho 43 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2015. Triển khai năm đầu tiên của “Đề án kiên cố hóa mặt đường ĐH” theo Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Nam. Với những thành tích đạt được, Bộ GTVT đã tặng cờ thi đua cho 2 huyện Đại Lộc và Thăng Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển GTNT - miền núi năm 2014; thị trấn Hà Lam, xã Bình Định Bắc (Thăng Bình) và xã Đại Cường (Đại Lộc) được Bộ trưởng Bộ GTVT tặng bằng khen.  

CÔNG TÚ