Toàn tỉnh hiện có 150 dự án FDI với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 5,58 tỷ USD

NGUYÊN ĐOAN |

Chiều 2.4, Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh họp đánh giá tình hình triển khai công tác hội nhập quốc tế trong thời gian qua; bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu kiêm Trưởng ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo thông tin tại hội nghị, 2 năm qua, Quảng Nam thu hút được 38 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký gần 218,7 triệu USD; nâng tổng số dự án còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện nay là 150 dự án với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 5,58 tỷ USD. Dự án đầu tư trong nước và giá trị viện trợ phi chính phủ nước ngoài tăng. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại trong và ngoài được triển khai đồng bộ và đạt kết quả. Việc tổ chức thành công các sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 2017 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè trong nước và quốc tế. Quảng Nam cũng đã ký kết thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của Hàn Quốc và Nhật Bản; tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động đối ngoại về biên giới, lãnh thổ, quốc phòng, an ninh... Hội nghị đánh giá, từ các kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ hội nhập quốc tế cho thấy công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng đẩy nhanh quá trình hội nhập của đất nước; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, đảm bảo ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, quảng bá và nâng cao hình ảnh của địa phương đến với bạn bè và cộng đồng quốc tế.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế vào chương trình công tác năm 2018, giao Sở Ngoại vụ bổ sung hoàn thiện. Đồng thời nhấn mạnh, việc hoàn thiện chương trình hành động về hội nhập của tỉnh cần có sự thống nhất với chương trình hành động về hội nhập của quốc gia gắn với các công việc lớn, chương trình lớn về kinh tế, văn hóa, lao động... để hoạch định cho từng năm, cả giai đoạn từ nay đến năm 2020. Ngoài ra, trong tổng kết đánh giá hằng năm, các ngành, địa phương phải có các hoạt động hội nhập cụ thể theo kế hoạch bài bản, nhằm cụ thể hóa được chương trình hội nhập của tỉnh. Đặc biệt, đối với lĩnh vực hội nhập kinh tế cần hết sức lưu ý đến việc cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước triển khai hiệu quả các dự án đầu tư, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của tỉnh....

NGUYÊN ĐOAN