Tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản của Điện Bàn đạt gần 1.580 tỷ đồng

VĂN SỰ |

UBND thị xã Điện Bàn vừa tổ chức hội nghị tổng kết năm nông nghiệp 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của Điện Bàn hơn 20.633ha, trong đó riêng cây lương thực có hạt (lúa và bắp) sản xuất gần 13.330ha với tổng sản lượng hơn 77.227 tấn, tăng 277 tấn so với kế hoạch đặt ra… Theo ước tính, năm 2018 tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản của Điện Bàn đạt gần 1.580 tỷ đồng, tăng 2,76% so với năm 2017. Trong đó, nông nghiệp hơn 1.444 tỷ đồng, lâm nghiệp gần 7,3 tỷ đồng, thủy sản xấp xỉ 128,5 tỷ đồng.

VĂN SỰ