Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp Đại Lộc ước đạt 1.200 tỷ đồng

BÍCH LIỄU  - NHẬT DUY |

Sáng 21.11, UBND huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2016, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2017. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, năm 2016 tổng giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản năm 2016 ước đạt 1.200 tỷ đồng, tăng 4,63% so với năm 2015. Trong đó, sản lượng cây lương thực có hạt đạt hơn 62.000 tấn; tổng các đàn vật nuôi tăng so với năm trước; toàn huyện có 118 gia trại. Ngoài ra, công tác liên kết sản xuất giống cây trồng được chú trọng, với khoảng 1.883ha sản xuất lúa lai giúp bà con nông dân thu lãi gấp 2 - 3 lần so với sản xuất lúa thường. Đáng chú ý, trong số 17 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động, có đến 7 hợp tác xã kinh doanh mang lại hiệu quả cao, như Hợp tác xã nông nghiệp Đại Hiệp thu lãi 900 triệu đồng/năm, Hợp tác xã Nông nghiệp thị trấn Ái Nghĩa lãi hơn 200 triệu đồng/năm.

BÍCH LIỄU  - NHẬT DUY