Tổng thu nội địa năm 2013 vượt dự toán

T.D |

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, đến 16 giờ 30 phút ngày 30.12.2013, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2013 đã đạt 6.541 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.404 tỷ đồng (đạt 89%) và ngân sách địa phương 5.137 tỷ đồng (99%), bằng 96,4% dự toán và tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Các khoản thu ngân sách nhà nước năm 2013 dù chưa đạt yêu cầu 100% nhưng đã cao hơn rất nhiều so với năm 2012.

Chiếm ưu thế vẫn là thu nội địa 4.715 tỷ đồng, tăng 18% cùng kỳ năm trước và đạt 105% dự toán. Trong đó, khoản thu từ kinh tế ngoài quốc doanh và thu từ đất đều vượt 100% dự toán, lần lượt là 115% và 103%. Số còn lại thu từ doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà nước dù chưa đạt kế hoạch nhưng vẫn đạt đến 94% và 88%. Thu xuất nhập khẩu dù chỉ đạt 1.394 tỷ đồng (89% dự toán), nhưng cũng đã tăng 25% so với năm ngoái và thu để lại chi qua ngân sách nhà nước cũng tăng 26%. Tuy nhiên, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2013 đã bị giảm sút khá nhiều khi chỉ đạt 77% với 14.122 tỷ đồng (ngân sách Trung ương tăng 10% nhưng chỉ đạt 64% và ngân sách địa phương lại giảm 3%, chỉ đạt 83% dự toán).

T.D