TP.Đà Nẵng: Hơn 51 tỷ đồng vốn cho Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ

QUẾ LÂM |

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) – chi nhánh Đà Nẵng vừa đóng góp 500 triệu đồng vào Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp vừa và nhỏ TP.Đà Nẵng, trở thành ngân hàng đầu tiên trong tổng số 55 chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn tham gia góp vốn điều lệ của quỹ.

Đến nay đã có 4 doanh nghiệp và 1 ngân hàng tham gia góp vốn điều lệ cho quỹ với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng và 50 tỷ đồng vốn từ ngân sách thành phố.

QUẾ LÂM