Trao 12 giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp

T.D |

Chiều 23.3, UBND tỉnh tổ chức trao 12 giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp có dự án đầu tư vào Quảng Nam với tổng vốn gần 550 triệu USD và 1.685 tỷ đồng. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu dự và trao Giấy chứng nhận cho các nhà đầu tư.

Giấy chứng nhận được trao cho 7 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 550 triệu USD, gồm: Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Nhà máy May, dệt, nhuộm Tam Thăng, Nhà máy Sản xuất hàng may mặc ONEWOO, Nhà máy Sản xuất lưới lồng Chochin và các loại lưới phục vụ nuôi trồng thủy sản, Câu lạc bộ biển Blush Hội An, Dự án Công ty May Sportteam Corporation, Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ SHAIYO TRIPLE A; 5 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 1.685 tỷ đồng, gồm: Khu liên hợp Sợi - Dệt - Nhuộm - May, Nhà máy Sợi Bình Phục, Nhà máy May thêu xuất khẩu Sơn Hà, Nhà máy May xuất khẩu, Nhà máy May áo Jacket.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Văn Thu, 12 giấy chứng nhận đầu tư được trao lần này đã đưa tổng số dự án được cấp phép đầu tư vào Quảng Nam từ đầu năm đến nay lên 17 dự án. UBND tỉnh cam kết sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ, sớm đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

T.D