Trao đổi kinh nghiệm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

H. PHÚC |

Chiều 26.2, trong khuôn khổ hoạt động của tổ chức Hòa bình và phát triển Tây Ban Nha (PyD) kết hợp với Ban Quản lý dự án “Phát triển kinh tế - xã hội có lồng ghép giới ở Campuchia, Đông Timo và Việt Nam” tại Quảng Nam, các chuyên gia về phát triển doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ (thuộc tổ chức PyD) đã làm việc với Trung tâm Thông tin, tư vấn và hỗ trợ DN vừa và nhỏ Quảng Nam (thuộc Sở Kế hoạch - đầu tư).

Năm 2013, suy giảm kinh tế đã ảnh hưởng xấu đến tình trạng phát triển DN vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, toàn tỉnh có 170 DN dừng hoạt động, 116 DN giải thể (tăng 82% so với năm 2012). Phần lớn DN vừa và nhỏ gặp khó khăn như sức cạnh tranh trên thị trường kém; sản phẩm đầu ra manh mún, thiếu ổn định; trình độ quản trị DN thấp, thiếu chuyên nghiệp. Chuyên gia của tổ chức PyD chia sẻ thêm thực trạng khó khăn chung ở các DN vừa và nhỏ của các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Mỹ; cùng trao đổi kinh nghiệm tìm kiếm thị trường, quảng bá sản phẩm, quản trị DN, tiết kiệm chi phí đầu tư…

H. PHÚC