Triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp

T.LỘ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam chủ trì phối hợp với Ban xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh và các ngành liên quan triển khai thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp thông qua hội nghị đối thoại.

Chương trình này được triển khai theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam. Qua đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay và hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, giảm bớt chi phí lãi vay, nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh. Ngoài ra, chương trình cũng nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của từng ngân hàng đối với cộng đồng, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp; giúp ngân hàng đưa vốn vào sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng.

T.LỘ