Triển khai dịch vụ nhắn tin SMS công vụ

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương giao Sở TT-TT triển khai dịch vụ nhắn tin SMS phục vụ chỉ đạo, điều hành công việc trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở TT-TT có trách nhiệm đăng ký dịch vụ nhắn tin SMS đối với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, tổ chức phần mềm để xử lý kết nối dữ liệu; thông báo, hướng dẫn các sở ban ngành, UBND các huyện/thành phố sử dụng dịch vụ. Trung tâm Công nghệ thông tin - truyền thông (Sở TT-TT) có trách nhiệm tổ chức vận hành tốt hệ thống, đảm bảo chất lượng, bảo mật, phục vụ cho công tác thông tin liên lạc của các cơ quan, đơn vị với tổ chức và công dân.

Chủ trương này giúp cho quá trình trao đổi thông tin, thông báo trong các cơ quan nhà nước với công dân, doanh nghiệp được nhanh chóng, kịp thời; phát huy tính năng, tiện ích và cơ sở dữ liệu hiện có của các phần mềm đang triển khai. Việc sử dụng dịch vụ nhắn tin SMS công vụ, hạn chế sử dụng nhắn tin từ số cá nhân, đảm bảo tính minh bạch, chuyên nghiệp của cơ quan nhà nước trong thực thi công vụ là mục tiêu tỉnh Quảng Nam đang hướng tới.

HOÀNG LIÊN