Triển khai dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải (mở rộng)

VĂN PHIN |

Ông Thái Duy Hùng - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và đô thị Chu Lai - Trường Hải cho biết: Hiện tại, công ty đang tích cực triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải (mở rộng) trên diện tích đã được Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai thỏa thuận là 268ha, thuộc xã Tam Anh Nam (Núi Thành). Dự án được phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (113,89ha) triển khai từ tháng 11.2016 đến tháng 12.2017, gồm xin chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thông báo thu hồi đất, đo đạc giải thửa, lập và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai thi công. Giai đoạn 2 (151,11ha) được triển khai từ tháng 4.2018 đến tháng 11.2020 gồm thông báo thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công.

VĂN PHIN