Triển khai gieo sạ 2.000ha lúa đông xuân trà 1

NGUYỄN SỰ |

Ngày 15.12, nông dân một số địa phương của tỉnh bắt tay vào việc gieo sạ trà 1 vụ lúa đông xuân 2015 - 2016. Theo ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, trong trà đầu này nhà nông sản xuất khoảng 2.000ha lúa trên những chân ruộng phụ thuộc vào nguồn nước tưới từ hệ thống kênh chính Bắc Phú Ninh và hồ chứa Khe Tân, chủ yếu sử dụng các loại giống có thời gian sinh trưởng hơn 115 ngày gồm 13/2, Xi23, CH207, Nhị ưu 838, BTE-1.

Theo lịch thời vụ, thời gian xuống giống trà 1 sẽ kéo dài đến ngày 20.12.2015, sau đó nông dân tiếp tục triển khai gieo sạ trà 2 bằng những loại giống có thời gian sinh trưởng 105 - 115 ngày như Thiên ưu 8, OM4900, TBR45, CNR6206, VN121, BC15, TBR225, Q.Nam 6, BM 125, Nam ưu 604. Được biết, vụ đông xuân 2015 - 2016 này toàn tỉnh tổ chức canh tác tổng cộng 42.500ha lúa, việc gieo sạ sẽ kết thúc vào ngày 5.1.2016.

NGUYỄN SỰ