Triển khai phương án bảo vệ thi công dự án cảng cá Tam Quang

VĂN PHIN |

UBND huyện Núi Thành vừa triển khai phương án bảo vệ thi công trong công tác giải phóng mặt bằng xây dựng cảng cá Tam Quang.

Theo đó, phương án bảo vệ thi công theo lộ trình chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn 1 tiến hành bảo vệ thi công khu vực cầu chữ T của Chi nhánh Công ty Xăng dầu khu vực V, cửa hàng xăng dầu Thảo Trinh và hộ bà Đinh Thị Thương; giai đoạn 2 bảo vệ thi công khu vực trên bờ đối với các hộ ông Phan Bá Hoành, hộ bà Đỗ Thị Bích Mãnh, hộ ông Phạm Hoài Nhơn, hộ ông Đỗ Văn Huy; giai đoạn 3 bảo vệ thi công khu vực cảng có các tàu cá neo đậu.

UBND huyện Núi Thành đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng các đoàn thể phối hợp với UBND xã Tam Quang tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo dư luận để người dân hiểu và tự giác bàn giao mặt bằng thi công cảng cá Tam Quang.

VĂN PHIN