Triển khai quy chế phối hợp thực hiện cơ chế "Một cửa liên thông"

T.D |

 Chiều 26.12, Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2014 và quy chế phối hợp thực hiện cơ chế “Một cửa liên thông” trong việc giải quyết thủ tục đầu tư tại Quảng Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu tham dự hội nghị.

Theo Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, cùng với các hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước, năm 2013, bộ tài liệu xúc tiến đầu tư bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh; trang thông tin điện tử của ban đã hoàn chỉnh. Thông qua các hoạt động này, nhiều nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu, nghiên cứu và tiến hành đầu tư. Hiện có 13 dự án ký cam kết đầu tư, nhưng có đến 39 dự án bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; dừng nghiên cứu 12 dự án hết thời hạn thỏa thuận địa điểm… Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, để tiếp tục cải thiện một cách hiệu quả môi trường đầu tư, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp thực hiện “Một cửa liên thông” về giải quyết thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các thủ tục thực hiện theo cơ chế “Một cửa liên thông” do Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp chịu trách nhiệm, bao gồm 9 điểm: Thông báo thỏa thuận, giới thiệu địa điểm dự án; Đăng ký thành lập doanh nghiệp; Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng; Đăng ký/thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư.; Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Góp ý thiết kế cơ sở; Giao đất, cho thuê đất; Cấp giấy phép xây dựng; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

T.D