Triển khai quy hoạch phát triển ngành thủy sản

N.Q.VIỆT |

Sáng 6.9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc của UBND tỉnh với Sở NN&PTNT cùng các sở, ngành liên quan về triển khai quy hoạch phát triển ngành thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

UBND tỉnh đã giao Sở NN&PTNT bàn giao hồ sơ quy hoạch phát triển thủy sản đến các địa phương ven biển của tỉnh, đề nghị các huyện, thành phố, thị xã nghiên cứu kỹ, rà soát và triển khai thực hiện. Theo đó, các địa phương xem xét lại hiện trạng ngành thủy sản, gồm số lượng tàu cá, nhóm nghề khai thác hải sản, công suất tàu cá, khu nuôi thủy sản ở vùng triều, khu nuôi thủy sản trên cát, nuôi cá lồng bè trên sông, các khu hậu cần nghề cá, cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền để phối hợp cùng ngành thủy sản và các sở, ban ngành liên quan triển khai theo các nội dung quy hoạch đã được thông qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giao Sở NN&PTNT nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh thông qua 9 đề án, cơ chế phát triển thủy sản, gồm: chuyển đổi nghề nghiệp khai thác hải sản ven bờ sang các ngành nghề khác hiệu quả hơn; bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; xây dựng và phát triển tổ, đội đoàn kết sản xuất trên biển; cơ chế khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản; chuyển giao công nghệ nuôi và mô hình nuôi thủy sản thâm canh; quan trắc môi trường và phòng ngừa dịch bệnh trong nuôi thủy sản; xây dựng hệ thống dữ liệu quản lý nuôi thủy sản trên hệ thống GIS, viễn thám…

N.Q.VIỆT